اخذ اقامت ترکیه

اخذ اقامت ترکیه

مانند هر کشور دیگری مهاجرت به ترکیه و دریافت اقامت این کشور نیز راه ها و روش های مختلفی دارد.در واقع دو نوع اقامت برای ترکیه وجود دارد : اقامت موقت و اقامت دائم. اقامت موقت همانطور که از نامش پیداست اجازه اقامتی است به مدت محدودی به شخص اجازه ماندن و اقامت در ترکیه را می دهد.اقامت موقت یا به قصد بازدید و گردش است که اقامت موقت توریستی نامیده می شود یا به قصد انجام کار، فعالیت اقتصادی یا تحصیل. اجازه اقامت های موقت ترکیه یا قابل تمدید هستند یا غیر قابل تمدید.یعنی در برخی موارد میتوان پس از اتمام مدت مجاز اقامت، آن را برای یک یا چند دوره مجددا تمدید نمود.

دانلود فرم ها

اقامت ترکیه از طریق ازدواج

اقامت ترکیه از طریق ازدواج

اقامت ترکیه از طریق ثبت شرکت

اقامت ترکیه از طریق ثبت شرکت

اخذ اقامت ترکیه از طریق کار

اخذ اقامت ترکیه از طریق کار

اقامت ترکیه از طریق خرید ملک و سرمایه گذاری

اقامت ترکیه از طریق خرید ملک و سرمایه گذاری

اقامت تحصیلی ترکیه

اقامت تحصیلی ترکیه